STRONA GŁÓWNA|REMONT KOŚCIOŁA | GALERIA| LITURGIA NA DZIŚ | KONTAKT 
AKTUALNOŚCI


INTENCJE MSZALNE


OGŁOSZENIA PARAFIALNE


NASZA PARAFIA

- Kapłani

- Zarys historyczny

OBIEKTY SAKRALNE

- Kościół Nawiedzenia NMP

- Kraczew

- Siemierz

- Siemnice

- Kapliczki przydrożne

- Cmentarz parafialny

KOŚCIÓŁ W OBIEKTYWIE

- Mariana Brzezickiego

- ks. Jacka Raka

- Marka Żółcińskiego

GRUPY PARAFIALNE

- KSM

- Ministranci

KANCELARIA

- Chrzest Św.

- Ślub

- Pogrzeb

WARTO POCZYTAĆ

- Ciekawe strony
SPRAWOZDANIE Z PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

REMONTU KOŚCIOŁA W WOŻUCZYNIE1. W dniach: 30 kwietnia i 7 maja 2014 r. zostały dokonane ogólne oględziny obiektu kościoła parafialnego w Wożuczynie przez biegłych konserwatorów i architektów z Zamościa. Parafia otrzymała zestawienie prac remontowych i konserwatorskich, które trzeba przeprowadzić w najbliższych latach.

2. Prace wymagające natychmiastowego działania to:
A). Przegląd i reperacja pokrycia dachowego
i obróbki blacharskie na szczytach dachu (obie wieże i szczyty zachodni i wschodni – są zacieki);
B). Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej kościoła, czyli planów obiektu kościelnego. Kościół jest zabytkiem i takie plany są niezbędne przy każdym remoncie;
C). Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej: wykopy sondażowe fundamentów, pęknięcia w murach i sklepieniach, przegląd konstrukcji dachu (do wymiany wszystkie konstrukcje drewniane stykające się z murami, które z kolei są zawilgocone), określenie stanu poszczególnych elementów więźby (czy nadają się do pozostawienia, czy konieczna jest wymiana).

3. Prace do wykonania w terminie późniejszym - Projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji kościoła:
A). Naprawa dachu głównego, wież i sygnaturki;
B). wzmocnienie murów poprzez zszycie pęknięć prętami stalowymi wklejanymi, założenie ściągów stalowych pod sklepieniem;
C). Projekt wymiany okien;
D). Wymiana instalacji elektrycznej, nagłaśniającej;
E). Osuszenie i naprawa murów, wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów;
F). Pokrycie stroputermowatą;
G). Malowanie wnętrza kościoła.

4. Na zebraniu z Radą Parafialną w dniu 22 maja br., przedstawiłem powyższe wytyczne. Finansowanie prac spada w większości na barki parafii i parafian. Wypracowaliśmy z Radą następujący model zbiórki: ofiara w kwocie 100 zł. od rodziny w ciągu roku, w dwóch ratach po 50 zł. w czerwcu i wrześniu br. Przygotowaliśmy specjalne koperty, które są wyłożone na bocznych ołtarzach i na stoliku pod chórem, które można składać na tacę niedzielną. Ofiary ogólnie i sprawozdanie z prac remontowych będą czytane raz w miesiącu. Ofiary z podaniem adresu będą zapisywane w specjalnej księdze dla przejrzystości. Bardzo proszę o zrozumienie i zachęcenie tych, którzy rzadko przychodzą do kościoła lub wcale.

5. Koszt najbliższych prac szacunkowo wyniesie:
- wykonanie planów kościoła – 6.000 zł.;
- ekspertyza konstrukcyjna – 8.000 zł.;
- projekt nowych okien – 2.000 zł.
Tempo prac będzie uzależnione od naszych możliwości finansowych.

6. Jednocześnie proszę, aby w takim stanie jak dotychczas pozostała taca w pierwszą niedzielę miesiąca. Obok głównej pracy, jaką będzie remont kościoła, będziemy równolegle wykonywać inne prace w parafii. A są następujące: dokończenie elewacji na wikariacie, budowa parkingu, remont sali parafialnej przy plebanii, powiększenie cmentarza grzebalnego i całkowite jego ogrodzenie, remont ogrodzenia wokół kościoła i pewnie wiele innych, które pojawią się w swoim czasie.

Ks. Bogdan Jaworowski

Proboszcz ParafiiZdjęcia krypt

Zdjęcia wnętrza kościoła

Zdjęcia więźby dachowej

OFIARY NA REMONT KOŚCIOŁA MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE
NR 30 9639 1048 2005 4800 0781 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUB. ODDZIAŁ W RACHANIACH
szablony