STRONA GŁÓWNA | GALERIA|LITURGIA NA DZIŚ | KONTAKT 

AKTUALNOŚCI


INTENCJE MSZALNE


NASZA PARAFIA

- Kapłani

- Zarys historyczny

OBIEKTY SAKRALNE

- Kościół Nawiedzenia NMP

- Kraczew

- Siemierz

- Siemnice

- Kapliczki przydrożne

- Cmentarz parafialny

KOŚCIÓŁ W OBIEKTYWIE

- Mariana Brzezickiego

- ks. Jacka Raka

- Marka Żółcińskiego

GRUPY PARAFIALNE

- KSM

- Ministranci

KANCELARIA

- Chrzest Św.

- Ślub

- Pogrzeb

WARTO POCZYTAĆ

- Ciekawe strony
Kapliczki, figury i krzyże na terenie parafii WożuczynNajważniejszym miejscem dla parafian jest świątynia. Dla mieszkańców parafii Wożuczyn obecnie jest nią kościół w Wożuczynie oraz kaplice filialne w Siemnicach, Siemierzu i w Kraczewie. Nie zawsze tak było.
Od XV w. tereny dzisiejszej parafii zamieszkiwali prawosławni i rzymskokatolicy, w związku z czym znajdowały się tu miejsca kultu różnych wyznań.
W XVII w. przy zamku Wożuczyńskich znajdowała się murowana kaplica zamkowa, która przetrwała do poł. XIX w, jako kaplica prywatna kolejnych właścicieli Wożuczyna. W XVI w. wzniesiono w Siemnicach drewnianą cerkiew (przetrwała do poł. XIX w.), a w 2 poł. XVII w. powstała drewniana cerkiew parafialna w Michalowie (istniała do poł. XVIII w.). W 1747 r. w Michalowie Rostkowscy wznieśli murowaną kaplicę, rozebraną w 1970 r. przy okazji rozbudowy placu buraczanego. Nie ma też już drewnianej kaplicy cmentarnej w Wożuczynie. Nie zachowały się również: XIX w. kapliczka w dębie w Siemnicach, czy XIX-wieczna grota św. Onufrego w Wożuczynie - szczęśliwie św. Onufry ocalał.
Do naszych czasów przetrwały natomiast dość liczne kapliczki, figury i krzyże. Stawiano je najczęściej w miejscach, uważanych przez mieszkańców wsi za niezwykłe. Na rozstaju dróg - by wskazywały drogę i chroniły podróżnego, na końcu i na początku wsi by strzegły jej mieszkańców oraz z okazji szczególnych wydarzeń; historycznych lub tragicznych wypadków we wsi i w parafii. W XIX w., nawet i jeszcze w XX w., gdy jedyną świątynią na terenie parafii był kościół w Wożuczynie, mieszkańcy daleko oddalonych miejscowości gromadzili się przy nich z okazji majówek, święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, itp. Tak było np. w Kraczewie, Siemierzu czy Siemnicach. Dziś, te zachowane obiekty poza funkcją sakralną, urozmaicają piękny krajobraz naszej parafii.
Najstarszym obiektem na terenie parafii jest figura przydrożna z herbem Wożuczyńskich Godziemba z poł. XVII w., usytuowana w starej części cmentarza w Wożuczynie. Pozostałe zachowane obiekty pochodzą od XVIII w. do czasów współczesnych nam. Najwięcej ich powstało na początku XX wieku, szczególnie w latach 1905-1906. W 1905 r. bowiem uchwalony został ukaz tolerancyjny cara Aleksandra II, a w 1906 r. parafię Wożuczyn odwiedził bp lubelski ks. Franciszek Jaczewski. Oba te doniosłe wydarzenia upamiętniają kamienne krzyże i figury z datą 1905 lub 1906. Są one materialnym dowodem, że o polskości tutejszych mieszkańców zdecydował nie język, lecz religia i wyznanie.
Najsłynniejszym świętym na terenie dzisiejszej parafii, jak zresztą i na całej Lubelszczyźnie był św. Jan Nepomucen - stojący zwyczajowo w pobliżu wody, patron od powodzi i śmierci przez utopienie. Figura tego świętego znajduje się w Wożuczynie, a kapliczki w Wożuczynie i w Czartowczyku. Ponadto występują figury Matki Bożej, Jezusa oraz kamienne, kamienno-żeliwne lub metalowe i drewniane krzyże. Większość z nich, pochodząca od XVII w. do lat 30. XX w., są to obiekty o wartościach zabytkowych. Najmniej zachowało się drewnianych krzyży, z racji nietrwałego materiału jakim jest drewno.
Twórcy krzyży, figur, kapliczek pozostają nieznani. Zapewne byli to miejscowi murarze, kowale, cieśle i rzeźbiarze (o czym świadczy poziom artystyczny obiektów) lub wędrowni twórcy. Zarówno o jednych jak i o drugich pamięć nie przetrwała do naszych czasów.
Liczba przydrożnych kapliczek, figur, krzyży na terenie naszej parafii jest duża, zatem w niniejszym opracowaniu uwzględniono tylko obiekty zabytkowe - do 1950 r. oraz kilka nam współczesnych, zasługujących na szczególną uwagę.

Kapliczki:

- w Wożuczynie
- w Siemnicach
- w Michalowie
- w Siemierzu
- w Źwiartówku
- w Czartowczyku
- w Kraczewie
- w Sosnowej Dębowej


Opracowała: Barbara Typek

szablony