STRONA GŁÓWNA |GALERIA| LITURGIA NA DZIŚ | KONTAKT 

AKTUALNOŚCI


INTENCJE MSZALNE


NASZA PARAFIA

- Kapłani

- Zarys historyczny

OBIEKTY SAKRALNE

- Kościół Nawiedzenia NMP

- Kraczew

- Siemierz

- Siemnice

- Kapliczki przydrożne

- Cmentarz parafialny

KOŚCIÓŁ W OBIEKTYWIE

- Mariana Brzezickiego

- ks. Jacka Raka

- Marka Żółcińskiego

GRUPY PARAFIALNE

- KSM

- Ministranci

KANCELARIA

- Chrzest Św.

- Ślub

- Pogrzeb

WARTO POCZYTAĆ

- Ciekawe strony
CMENTARZ GRZEBALNY W WOŻUCZYNIENie zachowały się żadne dokumenty mówiące o cmentarzu w początkach istnienia parafii, czyli w 1409r. Ponieważ zwyczajowo pierwsze cmentarze lokowane były przy świątyniach, możemy się domyślać, że w Wożuczynie było podobnie. Poświadczają to kości, wydobyte podczas budowy drogi, od strony organistówki, już za parkanem.
Pierwsze wzmianki o cmentarzu we wsi pochodzą z 1604r., był on wówczas otoczony rowem i wałem ziemnym, prawdopodobnie był przy kościele, jak to wtedy było w zwyczaju. Na przełomie XVIII/XIX w. ze względów sanitarnych cmentarz przeniesiono poza wieś. Obok tego cmentarza znajdowało się osobne miejsce pochówku dzieci zmarłych bez chrztu. Według źródeł w 1834r. cmentarz znajdował się wśród pól i łąk, przy zachowanej do dziś przydrożnej figurze z herbem Wożuczyńskich. Otoczony był rowem. Grzebano na nim tylko zmarłych obrządku łacińskiego. Na utrzymanie cmentarza proboszcz ks. Aleksander Zakrzewski zbierał tzw. " pokładne" /do 1838r. zebrał 119 zł.pl /.
W połowie XIX w. cmentarz, tak jak i kościół znajdował się w bardzo złym stanie. Miał wówczas formę czworoboku o wymiarach 86, 3 m/ 54, 3m i był nieogrodzony. W 1851r. sporządzono kosztorys naprawy ogrodzenia cmentarza-opasania go rowem i wałem ziemnym i sporządzono jego opis. Wał ziemny miał być obsadzony dwoma żywopłotami-zewnętrznym z ciernia amerykańskiego, a wewnętrzny z agrestu. Rów miał być głęboki na ok.1,5m. Brama miała posiadać furtkę pomalowaną na kolor zielony farba olejną. Całość prac miała kosztować 60 rubli 50 kopiejek oraz 45 dni pracy ciągłej i 778 dni pracy ludzi pieszych. Niestety, całości naprawy do r.1862 nie dokonano. Świadczy o tym kosztorys prac z 30 sierpnia 1862r., w którym czytamy: "cmentarz grzebalny dotąd nieoparkowany, należy stosownie do istniejących przepisów parkanem otoczyć".
Od XIX w. cmentarz ten był wielokrotnie powiększany na południe i zachód. W 1872r. wystawiono na nim kosztem Michała Wawreckiego drewnianą kaplicę, która przetrwała do lat 60.XX w.

Kaplica cmentarna w l.50.XX w., zdjęcia Feliksa Łukowskiego.


W pocz. XX w. cmentarz ogrodzono metalowymi przęsłami na podmurowaniu z cegły, a częściowo siatką.
W latach 70. XX w. wybudowano kaplicę, z rozebranej XVIII w. kaplicy w Michalowie, a w 1998r. wykonano nowe ogrodzenie z cegły i metalowych prętów od strony południowej.Kaplica cmentarna z lat 70.XX w.

następna strona

szablony